రైతాంగ విప్లవ యోధుడు, మార్క్సిస్టు ` లెనినిస్టు కామ్రేడ్‌ మండ్ల సుబ్బారెడ్డికి జోహార్లు