కేరళ ‘సిల్వర్‌’ రైల్వేలైన్‌కు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన

 

 భారత విప్లవ నాయకులు, మార్క్సిస్టు, లెనినిస్టు మేధావి కామ్రేడ్‌ మధుకు విప్లవ జోహార్లు  కా॥ మధు మొదటివర్ధంతి సభలో పార్టీ శ్రేణుల నివాళులు